Grupa Parasol

 

 

Grupa Parasol jest oddolną, apolityczną i spontaniczną odpowiedzią podkarpackich organizacji pozarządowych i aktywistów na obecną sytuację w Ukrainie. Niesiemy wszechstronną pomoc poszkodowanym i potrzebującym Uchodźcom oraz organizacjom działającym na ich rzecz. Działamy w całym województwie podkarpackim. Koordynujemy działania, które powstały z potrzeby serca, są niezwykle istotne, a przy tym muszą być profesjonalne, aby pomoc docierała szybko i skutecznie. 

Dziś ważna jest współpraca pomiędzy rządem, samorządami, organizacjami i aktywistami. 

Dziś ważne jest mówienie jednym głosem. Jeden głos rozumiemy jako partnerskie współdziałanie.

  

Rodzaje pomocy:

 • łączymy organizacje we wspólnym działaniu
 • tworzymy zaplecze wolontariuszy
 • informujemy (skutecznie reagujemy na dezinformację)
 • zapewniamy wsparcie żywnościowe dla wolontariuszy
 • prowadzimy działania badawcze aby wiedzieć jaka pomoc i jaka organizacja pracy są najbardziej potrzebne
 • pośredniczymy w dotarciu do punktów pomocy psychologicznej
 • pośredniczymy w dotarciu do tłumaczy
 • pośredniczymy w pomocy humanitarnej (“mały most”, czyli pomoc lokalnych organizacji  na rzecz Uchodźców i mieszkańców Ukrainy) 

Naszą grupę tworzą: 

Współpracujemy z:

 • Kancelarią Prezesa Rady Ministrów 
 • Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim 
 • Konwentem Rad Działalności Pożytku Publicznego
 • Samorządami 
 • Specjalistami 

Grupa Parasol powstała w ramach Podkarpackiej Federacji Organizacji Obywatelskich "Parasol", której inicjatorami są Stowarzyszenie Ekoskop i Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy. Federację "Parasol" tworzą:

 • Stowarzyszenie Ekoskop
 • Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy
 • Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO"
 • Fundacja Q
 • Fundacja SOS Życie 

Nasza strona internetowa: federacjaparasol.pl 

Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030
Logo Nowe FIO