Grupa Parasol

 

 

Wraz z pierwszym dniem wojny w Ukrainie członkowie Stowarzyszenia Folkowisko stanęli na pierwszej linii pomocy uchodźcom organizując pomoc mieszkaniową, tworząc miasteczko humanitarne po ukraińskiej stronie przejścia granicznego Budomierz- Hruszów oraz Krakowiec- Korczowa, a także wywożąc tony pomocy humanitarnej w głąb UA. Stowarzyszenie Folkowisko, które w czasach pokoju zajmowało się szerzeniem kultury polskiego pogranicza, w niespełna miesiąc przeobraziło się w jedną z najbardziej aktywnych organizacji w Europie wysyłających pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Działania Folkowisko wyróżnia szybkie dostosowywanie się do potrzeb uchodźców uciekających przed wojną. Wraz z napływem uciekinierów w pierwszych dniach wojny Folkowisko skupiło się na doraźnej pomocy uchodźcom oczekującym w wielogodzinnych kolejkach, na mrozie do przekroczenia granicy Ukraińsko- Polskiej. Ratując życie i zdrowie tysięcy osób, w szczególności kobiet, dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Polska przyjęła pod swój dach ponad 2 miliony uchodźców, ostatnie dni wyraźnie pokazują, że ruch graniczny znacznie się zmniejszył. Warty podkreślenia jest jednak fakt, że kilka milionów ludzi ze wschodnich rubieży Ukrainy  dotarło do miast na zachodniej Ukrainie stając się uchodźcami wewnętrznymi.

Odpowiedzią na problemy uchodźców wewnętrznych w Ukrainie jest akcja “Mały Most”, Folkowisko podpisało szereg umów partnerskich z Ukraińskimi miastami m.in. takimi jak Tarnopol, Jaworów, Zbaraż czy Rawa Ruska. Umowy mają na celu usprawnienie komunikacji między ukraińskimi samorządami, a Folkowiskiem aby pomoc, która dociera do ośrodków miejskich była systematyczna i potrzebna odbiorcom. Tylko w czwartek 24.03 Folkowisko wysłała do Ukrainy 7 tirów wypełnionych po brzegi artykułami pierwszej potrzeby. Na co dzień karmimy ok 100 tys. osób w pasie nadgranicznym, nasze transporty docierają także do Lwowa, Kijowa a nawet Charkowa. Do tej pory organizacja Folkowisko wysłała do potrzebujących w Ukrainie 1500 ton pomocy humanitarnej, która dotarła do najbardziej potrzebujących w miastach takich jak Mariupol, Charków, Sumy czy Chersoń. Pokazuje to skuteczność wolontariuszy i organizacji pozarządowych, które na pierwszy plan przekładają pomoc bliźniemu.

 

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza „Folkowisko”, z siedzibą w Cieszanowie, adres: Gorajec 14, 37-611 Cieszanów, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446984, posługującym się nadanymi jej NIP: 7931625042 oraz numerem REGON: 180935900

Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030
Logo Nowe FIO