Grupa Parasol

 

 

Działania pomocowe jakie kierujemy do przybywających z Ukrainy:

DZIAŁANIE 1:: Zbiórki darów i żywności

DZIAŁANIE 2:: Pomoc psychologiczna

DZIAŁANIE 3:: Pomoc prawna

DZIAŁANIE 4:: Sala terapeutyczna z ukraińskojęzycznym psychologiem

DZIAŁANIE 5:: Pomoc informacyjna

DZIAŁANIE 6:: koordynacja wolontariuszy, tłumaczy w mieście

DZIAŁANIE 7:: współorganizacja transportów darów i żywności do Ukrainy

DZIAŁANIE 8:: Wydawanie darów i żywności dla osób z Ukrainy

DZIAŁANIE 9:: Remont świetlicy do integracji z osobami z Ukrainy

Zbiórka darów w Krośnie. Zbiórka trwa nadal,   a dary na bieżąco przekazywane są na granice oraz wydawane osobom i organizacjom które przyjmują uchodźców. 

Pomogliśmy w organizacji  kilkunastu transportów darów i żywności  do Ukrainy, do miejsc w których przebywają dzieci niepełnosprawne, dzieci z domów dziecka, szpitala położniczego.

W krośnie otoczyliśmy opieką kila grup rodzin z UKrainy jest to już ok 500 osób w tym 394 dzieci.

  Uruchomiliśmy Salę do Play Therapy, Play Therapy to  metoda terapeutyczna wykorzystująca  podstawową aktywność dzieci, którą jest bawienie się.  Poprzez zabawę dzieci są  wspomagane terapeutycznie – terapeuta pełni w zabawie aktywną rolę. Poprzez emocjonalne dostrojenie się do dzieci, daje im możliwość wyrażenia siebie poprzez zabawę, dzięki bezwarunkowej akceptacji terapeutów, dzieci mają możliwość zaistnienia i bycia sobą.    W trakcie terapii wykorzystywane są aktywności artystyczne, prace kreatywne, malowanie, rysowanie, odgrywanie ról. Podczas terapii dzieci mają swobodny dostęp do “narzędzi terapeutycznych” którymi są zabawki, klocki, piaskownica. Częścią terapii jest Messy play, czyli brudna zabawa ze slime’ami czy zwykłą wodą i piaskiem (błoto! :)), lepienie z gliny czy plasteliny. Dzieci pokazują swój świat w ruchu, grze na instrumentach, tańcu. Pacynki i lalki opowiedzą niejedną historię, nie potrzebują też żadnych słów by zostać usłyszane. Zabawa terapeutyczna pozwala dzieciom na ukazywanie ich świata w miniaturze. Pokój do terapii jest przyjazny dziecku, jest  pełen dziecięcych światów, a dzięki temu pozwoli dzieciom rozwijać się, rozwiązywać problemy, nabywać pewności siebie i zwiększać poczucie własnej wartości.

Koordynujemy pomoc psychologiczną dla dzieci i rodzin z Ukrainy na terenie miasta Krosna.

 Widząc potrzeby nastolatków przekraczających granice, zorganizowaliśmy akcję “Młodzież dla Młodzieży”,  w której zachęcamy do przygotowania kompletnego zestawu ubrań dla nastolatków, oraz wyposażenia kosmetyki dla nastolatków.  Permanentnie odpowiadamy na zauważane potrzeby.

Organizujemy warsztat z Davidem Little gościem z USA, który wraz z żoną jest trenerem w podejściu Trust Based Relational Intervention (TBRI) oraz Circle of Security Parenting (COSP). Pracują z rodzinami w Stanach Zjednoczonych, ale także odbywają trzy lub cztery międzynarodowe podróże każdego roku, aby szkolić i trenować rodziców, którzy wychowują i adoptują dzieci w innych krajach. Warsztat „Rozumieć dziecko które ma mam,  a nie którego oczekuję" cześć I a na drugą zaprosimy go w maju. Warsztat odbędzie się  w  Centrum Diagnozy i Psychoterapii po-Moc ul Dąbrowskiego 33a w dniach 11 lub  12  kwietnia br. W godzinach 8.30-15.30

Będziemy organizować warsztaty z Davidem Little w Polsce. Dzięki współpracy z organizacją Młodzież z Misją Poland z Rzeszowa możemy prowadzić w warsztaty w języku angielskim, ukraińskim i polskim

Organizujemy warsztaty z Kart Przyjaźni. Są one  innowacyjnym narzędziem edukacyjnym mającym na celu poprawę jakości życia użytkowników. Mogą być traktowane zarówno jako narzędzie profilaktyczne (uczą dzieci rozpoznawać i nazywać swoje emocje i uczucia oraz rozwiązywać konflikty zanim jeszcze one nastąpią) a także terapeutyczne (pokazują, że negatywne zachowanie nie prowadzi do

rozwiązania problemu czy konfliktu; co zrobić, żeby rozwiązać trudną sytuację; jak wybaczyć; jak

stworzyć silne relacje z innymi). Karty zostały opracowane przez Fundację Relacje na Zawsze (Relationships are Forever Foundation z Malty) z zamiarem pomagania dzieciom i młodzieży w rozwoju ich umiejętności w budowaniu silnych relacji z ich rodzinami, przyjaciółmi i innymi ludźmi, których poznają w trakcie swojego życia.Grafika w Kartach Przyjaźni jest tak skonstruowana, aby każde dziecko mogło z nich  skorzystać ze zrozumieniem. Front karty zawiera ilustrację uczucia lub zachowania, wraz z

krótkim tytułem – na rewersie zawarte są tematy i pytania do przemyślenia i rozmowy oraz

refleksja lub sugestia możliwego kierunku działania.

Fundacja prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych używaniem Kart Przyjaźni.

 Wydrukowaliśmy  Karty Przyjaźni w języku ukraińskim, przygotowujemy sie do druku Kart Przyjaźni dwujęzycznych polsko- ukraińskich. Szukamy sponsora.

Organizujemy animacje zabaw dla dzieci z Ukrainy na terenie miasta Krosna.

Remontujemy i wyposażamy  świetlicę integracyjną Mozaika Pokoleń , której działalność rozszerzymy dla osób z UKrainy. Bedziemy prowadzic dla nich zajęcia w ich języku, ale także integracyjne, nauki języka polskiego i ukraińskiego.

Prowadzimy pomoc prawną dla obywateli Ukrainy we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Rzeszowie.

 

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

ul. Kopalniana 2 38- 400 Krosno

tel. + 48696042270 +48 600 837 231

https://fundacjawielkieserce.org/

 

Kochamy dzieci i chcemy je chronić przed traumami ( najpierw traumą wojenną a potem traumą związaną ze zubożeniem i biedą )

Logo Komitet do spraw Pożytku Publicznego
Logo Narodowy Instytut Wolności
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2018-2030
Logo Nowe FIO